2015 Uge 22

Jakobsen i Abu Dhabi

 

Jeg vil i denne uge forsøge at forklare systemet her i Abu Dhabi som jeg har forstået det. Jeg gengiver det jeg har hørt, uden garanti for at alt er pinligt korrekt :).

 

Hvis man skal drive forretning i Abu Dhabi skal man have en sponsor hvilket er en indfødt emirati som står inde for det udenlandske selskab. Han skal eje 51% af firmaet, og får typisk 2% af omsætningen, men han er også den der har kontakterne til de statslige olieselskaber og hjælper med at skaffe arbejde. En god sponsor er derfor rigtig vigtig

Rambølls er på samme måde sponsor for mig, og jeg er sponsor for Jytte, og på den måde er der ingen i landet der ikke har en sponsor. Sponsor står inden for dem de skriver for, og hvis jeg skal optage et lån eller have et liquor license så jeg kan købe alkohol skal jeg først have en underskrift af Jesper som er Rambølls direktør.

I Danmark forsøger vi at sikre at vores sociale system betalt af skattekroner, ikke kan udnyttes af alle og enhver. På samme måde sikrer sponsor systemet at alle der er i landet kun får del i oliepengene ved at udføre det arbejde de er kommet for.

En udlænding kan ikke blive UAE statsborger, og han kan ikke være i landet hvis han mister sit arbejde.

 

Ingeniører fra vesten har gode vilkår og lønninger her, men f.eks. dem der bygger veje og huse ser ikke ud til at have for gode vilkår. Der bliver argumenteret med at det jo nok er bedre end der hvor de kommer

fra, men det vil jeg nødig dømme i.

 

Taxa chaufførerne snakker vi jævnligt med, og de siger her er godt i forhold til Indien eller Bangaladesh.

De arbejder uden en eneste dags pause i 9mdr, men kan så også forsørge en hel familie hjemme, og være sammen med dem i 3mdr.

 

I pressen har Qatar været meget kritiseret for slavelignende forhold for bygningsarbejderne, men de har også et system hvor man skal have udrejse tilladelse og hvor sponsoren opbevarer passet.

I Abu Dhabi kan man rejse hjem hvis man ikke er tilfreds (og man kan betale en billet).

 

Lidt fakta:

De 7 Emirater i UAE har fælles udenrigs politik og bestemmer selv indenrigs.

UAE er med 83.600 km2 ca. dobbelt så stor som Danmark.

Emiratet Abu Dhabi udgør 85% af arealet og byen Abu Dhabi er hovedstaden.

Dubai er den mest kendte by / emirat og de 5 resterende emirater er små og lever mest af de fælles penge.

Der er ca 5.6 mio indbyggere i UAE hvoraf 2 mio bor i Dubai og 1.5 mio i byen Abu Dhabi.

Abu Dhabi har langt det meste olie, og Dubai har en del olie, men har også mange banker og turisme. Desuden har de nogle zoner hvor ovennævnte sponsor regel ikke gælder, hvilket har været en del af deres succes.

 

UAE er verdens 8. største olie producent med 2.8 mio tønder/døgn.

 

Preben

2015-05-30